Braathen Dendrokronologiska Undersökningar

Lunnevägen 2,   SE-46144 Trollhättan,   Sweden
Tel.: +46 520 19546   Mobile: +46 704 540 331
alf@alfdendro.se

Dendrokronologisk undersökning Visnum klockstapel

Visnum
Klockstapel
Identifikation Antal
mätta
årsringar
Savved
Vankant
Årtal
yttersta
mätta
årsring
Årtal
innersta
mätta
årsring
1 Klockstapeln NO vertikalt virke, f.d. väggstock 119 -- 1283 1165
2 Klockstapeln som ovan 74 -- 1253 1180
3 Klockstapeln, sydportal östra stolpen 185 -- 1683 1498
4 Klockstapeln SO, vertikalt virke f.d. väggstock 146 -- 1288 1143
5 Klockstapeln, som ovan 95 -- 1235 1141
6 Klockstapeln, N, mitt 135 V 1729 1595
7 Klockaregården, timrat annex, golvplanka 305x140mm 67 S.k. 1759 1693
8 Klockstapeln NO plan 3, vertikalt virke f.d. väggstock 90 -- 1241 1152
9 Klockstapeln SO plan 3, f.d. väggstock 106 -- 1269 1164
10 Klockstapeln, lös f.d. takbräda 56 -- 1235 1180

Kommentar: Samtliga virken består av fur. S.k = stammens kurvatur.

  Prov nr 6 har kvarvarande bark. Furens fällningsår är vinterhalvåret 1729-1730.

  Prov nr 7. Vankant (= yttersta årsringen mot bark) kan inte bevisas. Någon enstaka årsring kan ha slitits av. Det är dock mera sannolikt att trädfällning skett vinterhalvåret 1759-1760 än något senare. Visnum Klockaregården 4 äges av Jan-Inge Östby.

  Prov nr 1, 2, 4, 5, 8 och 9 är tagna i sekundärt placerade virken som varit väggstockar i en liggtimmerbyggnad. Virkena saknar vankant, trädens fällningsår har därför inte kunnat fastställas. Det kan vara av intresse att söka gissa fällningsåret eller dess decennium. En granskning visar att årsringarna på ett ungefär följer ena kortsidan. Vid formning av väggstocken har man huggit en plan yta parallellt med stammens yta. Man kan vänta sig att minst antal årsringar har borthuggits vid stammens toppända där man velat få maximal bredd. Borthuggning av 1cm ved från stammens yta svarar i prov nr 1 mot ca 10 år och i prov nr 4 mot cirka 15 år.

5 november 2004
Alf Bråthen