Braathen Dendrokronologiska Undersökningar

Lunnevägen 2,   SE-46144 Trollhättan,   Sweden
Tel.: +46 520 19546   Mobile: +46 704 540 331
alf@alfdendro.se

Dendrokronologisk undersökning Södra Råda kyrka

Södra Råda
Medeltida träkyrka
Identifikation Antal
mätta
årsringar
Savved
Vankant
Årtal
yttersta
mätta
årsring
Årtal
innersta
mätta
årsring
1 Ekdörr, väst entréen    Ek 237 -- 1251 1015
2 Långhus, södra vägggen väggstock no 3 nerifrån    Fur 141 -- 1271 1131
3 Långhus, södra vägggen väggstock no 2 nerifrån    Fur 70 -- 1247 1178
4 Koret, söder, väggstock    Fur 101 -- 1247 1147
5 Koret, söder, väggstock    Fur 75 -- 1232 1158
6 Koröppning, norr knut    Fur 99 -- 1256 1158
7 Koret, norr, 8:e stock nerifrån    Fur 78 -- 1257 1180

Kommentar: Fältundersökningarna gjordes 1979 och 1983 vid sammanlagt tre tillfällen.

Samtliga prov saknar vankant och dörrens ek saknar savved. För att erhålla trädens fällningsår och därmed kunna skatta byggnadsåret behöver man ett daterat virke med vankant. Det var vid besöken inte möjligt att klättra upp i vindsplanet för att ta prov i virken med vankant.

Väggtimrens övre och undre ytor är svagt konkava. Minst något eller några tiotal årsringar är borthuggna.

Man kan endast dra slutsatsen att byggnaden är uppförd ett obekant antal år efter 1271.

(Jämför datering av virken i Hammarö kyrkas gamla kor. Ett virke där har vankant men tyvärr alltför smala årsringar för datering. Den till synes enda möjliga passningen mot en referens ger fällningsåret 1305 för den yttersta årsringen, vilket antyder att Hammarö gamla kyrkas kor uppfördes 1306).

Södra Råda och Hammarö kyrkor har uppförts efter samma mall.

14 Februari 1997
Alf Bråthen