Braathen Dendrokronologiska Undersökningar

Lunnevägen 2,   SE-46144 Trollhättan,   Sweden
Tel.: +46 520 19546   Mobile: +46 704 540 331
alf@alfdendro.se

Dendrokronologisk undersökning Skaga, Västergötland

Skaga
F.d. kapell i stavteknik
Norra Västergötland
Identifikation Antal
mätta
årsringar
Savved
Vankant
Årtal
yttersta
mätta
årsring
Årtal
innersta
mätta
årsring
1 Väggstav nåt-nåt 195 -- -- --
2 Väggstav   nåt-nåt 125 S.k 1210 1086
3 Väggstav   fjäder-fjäder 167 -- -- --
4 Väggstav   fjäder-fjäder 173 -- -- --
5 Golvplanka 272x26x7 cm 161 -- -- --
6 Golvplanka 108 -- 1803 1696

Kommentar: Samtliga virken består av fur. S.k. = stammens kurvatur i virket.

Fyra väggstavar från f.d. Skaga kapell lämnades i början av Juni 1985 av Åke Hammarlund, Karlsborg, för dendrokronologisk undersökning. Stavarna kunde då inte dateras på grund av långa sekvenser med smala årsringar, men telefonledes meddelade jag att en viss korrelationsförhöjning fanns för början av 1200-talet.

I Sept 1989 kom en familj med två golvplankor från samma kyrka (prov 5 och 6). Den ena kunde dateras.

Sedan 1985 har mitt referensmaterial breddats något, vilket har medfört att datering av årsringarna i prov no 2 har kunnat säkerställas. Väggstaven är formad ur furustocken så att någon enstaka årsring har bortförts. Kyrkan kan antagas ha uppförts under 1200-talets andra decennium. De odaterade väggstavarna är antagligen från samma tid. Argumenten för detta är dock svaga på grund av att årsringarna i långa sekvenser är exceptionellt smala.

Skaga kapell vid sjön Unden i norra Västergötland revs 1825. De fyra ovannämnda väggstavarna har suttit såsom en mellanvägg i en byggnad. Golvplankorna har funnits i klockstapeln.

Litteratur: Lagerlöf, Medeltida träkyrkor del 2, Sv. Kyrkor.

2 Februari 2002
Alf Bråthen