Braathen Dendrokronologiska Undersökningar

Lunnevägen 2,   SE-46144 Trollhättan,   Sweden
Tel.: +46 520 19546   Mobile: +46 704 540 331
alf@alfdendro.se

Dendrokronologisk undersökning Od kyrka, Västergötland

Identifikation Antal
mätta
årsringar
Savved
Vankant
Årtal
yttersta
mätta
årsring
Årtal
innersta
mätta
årsring
7 Långhus södra yttre remstycket    Ek 155 -- 1069 915
8 Långhus söder, drag band no 6 från väster, avhugget öst    Fur 103 -- -- --
9 Långhus söder, kilat virke vid dragband no 12 från väster    Ek 117 8 1682 1566
10 Långhus, norra yttre remstycket    Ek 168 -- 1123 956
11 Långhus, nordöstra hörnet, rest av dragband öst    Ek 133 -- 1091 959
12 Koret, vid östra muren, tass no 2 från söder    Fur 90 V -- --
13 Långhus, dragband no 2 från väster    Ek 110 1 1127 1018
14 Långhus, dragband no 3 från väster    EK 82 -- 1108 1027
15 Långhus, dragband no 4 från väster    Ek 56 -- -- --
16 Långhus, dragband no 8 från väster    EK 108 -- 1049 942
17 Koret, vid östra muren, tass no 1 från söder    Fur 80 V -- --
18 Löst konstruktionsvirke, långhuset, norr    Ek 94 13V -- --

Kommentar: Prov no 13: Prov har tagits i södra och norra ändarna för att kunna identifiera toppändan. Borrprov har tagits på en ljus fläck, som tyder på rest av savved. Den slitna yttersta årsringen ingår inte i mätsekvensen. Den saknar membran och utgör således savved. Den yttersta mätta årsringen utgör typisk gräns mellan savved och kärnved. Den saknar membraner. Ekens fällningsår kan skattas till perioden 1138 - 1143, där 1140 utgör typvärde (Se RAÄ Rapport 1982:1)

Långhuset bör ha stått färdigt för användning inom denna period och mest sannolikt hösten 1141.

Den medeltida kyrkan är uppförd i skalmursteknik och har nord- och sydportal. Sett inifrån har sydportalen (höjd 309 cm, bredd 108 cm) ett 58 cm högt ornamenthugget överstycke. Eventuellt tympanon på yttersidan skymmes av vapenhusets innertak. Portalerna har raksluten överdel.

Säte för en primklocka i nordvästra hörnet samt de väl bearbetade dragbanden (snitt 23x25 cm) visar att långhuset ursprungligt har saknat innertak.

Vardera huvudsträva har förbundits med dragbanden med tre snedsträvor. (Strävorna bildar således ett rutmönster). Snedsträvorna var infällda i sidan mot dragbanden och fästade med spik. Att den bättre konstruktionen med tränagel inte har använts förklarar varför inte snedsträvorna finns kvar; Vid spikning upptas belastningskrafterna av en för liten yta med utmattning och spricktendenser såsom följd, och spikarna har dessutom så småningom rostat sönder.

takstol

Det ursprungliga koret har helt rivits och ersatts av ett treslutet kor. Långhuset har förlängts västerut (enligt uppgift: år 1743).

21. April, 2000
Alf Bråthen