Braathen Dendrokronologiska Undersökningar

Lunnevägen 2,   SE-46144 Trollhättan,   Sweden
Tel.: +46 520 19546   Mobile: +46 704 540 331
alf@alfdendro.se

Dendrokronologisk undersökning Hammarö kyrka

Medeltida kyrkans kor och virken från stavkyrkan
Identifikation Antal
mätta
årsringar
Savved
Vankant
Årtal
yttersta
mätta
årsring
Årtal
innersta
mätta
årsring
1 Koret, norr, väggstock över valvet 159 -- 1289 1131
2 Koret norr väggstock 93 -- 1267 1175
3 Koret norr väggstock 82 -- -- --
4 Stavkyrka, planka från gravkoret under korets golv. Dimension: 193x41x8 cm. Plankan saknar fjäder eller nåt 200 -- 1212 1013
5 Stavkyrka, golvplanka. Dimension 196x44.5x6 cm. Sliten yta. 200 -- 1222 1023
6 Stavkyrka, väggstav. Dimension 281x46x7.5 cm. Fjäder och nåt. 157 -- 1177 1021
7 Stavkyrka, väggstav funnen 1977 i klockstapeln. Dimension 301x41.3x7.9 cm. Fjäder och nåt. Nåten har ett djup av 5.4 cm 213 -- 1218 1005
8 Stavkyrka, väggstav, rektangulärt urtag i sidan, avhuggen fjäder, delvis avhuggen nåt. Dimension: 296x37x7 cm 119 -- -- --
9 Koret norr, 5:e väggstock nerifrån 105 -- 1278 1174
10 Gamla sakristians sydvägg, vertikal sträva 148 V 1278 1174

Kommentar: Virket består av fur. Fältundersökningen gjordes i Juni 1980. Datering kunde ske först några år senare med hjälp av fylligare referensmaterial. Virket innehåller tillväxtanomalier, vilket från början försvårade datering.

Gamla koret: Dateringstabellen visar att det gamla koret med sakristia uppfördes ett obekant antal år efter 1289. Endast prov no 10 innehåller vankant (= ytan i årsringen närmast bark).

Om det vertikala virket i sakristian hade kunnat dateras och om det hör till samma tidsperiod som de övriga undersökta virkena så hade fällningsåret för samtliga virken kunnat bestämmas och därmed byggnadsåret för gamla koret.

(prov no 10 har inte kunnat dateras på grund av i långa sekvenser för smala årsringar. Det finns en möjlig passning mot referenskronologi för att yttersta årsringen skulle ha växt under året 1305. Virket till koret skulle alltså ha fällts under vinterhalvåret 1305 - 1306, och byggnaden bör i så fall ha uppförts under år 1306. Det bör åter påpekas att prov no 10 inte är daterat)

Vid framtida omläggning av taket blir väggarnas krön åtkomliga för provtagning. Tecken på existerande vankant finns, vilket ger ökad möjlighet att kunna bestämma fällningsåret för de träd, som givit byggnadsdelens virke.

Stavkyrkan. Dateringstabellen anger 1222 för den yngsta daterade årsringen i virke från stavkyrkan. Vakant saknas, vilket betyder att okänt antal årsringar har borthuggits vid utformningen av virket. På grund av virkens stora bredd (c:a 45 cm) kan man anta att trädstammens tillgängliga utrymme har maximalt utnyttjats vid formningen. Gissningsvis har högst ett par tiotal årsringar borttagits. Trädfällning och byggnad bör alltså ha skett före 1200-talets mitt. (Jämför med mina publicerade dateringar av virken från stavkyrkan i Vänga. Där finns virken både från 1000-talets slut och från 1200-talets första hälft).

14 Februari 1997
Alf Bråthen