Braathen Dendrokronologiska Undersökningar

Lunnevägen 2,   SE-46144 Trollhättan,   Sweden
Tel.: +46 520 19546   Mobile: +46 704 540 331
alf@alfdendro.se

Dendrokronologisk undersökning Göteve kyrka

1 Prov taget via RAÄ på 1970-talet, troligen felaktigt registrerat av uppgiftslämnaren.
2 Långhuset söder, 4:e dragband från väst Fur 68 V 1092 - 1025
3 Långhuset söder, 4:e huvudsträva från väst Fur 71 -
4 Koret söder, tass no 2 Ek 188 14V 1092 - 905
5 Koret söder, tass no 5 från väst, no 1 från öst Ek 134 6 1083 - 950
6 Koret söder, tass no 2 från öst Ek 239 14V 1092 - 854
7 Koret norr, tass no 2 från öst Fur 96 - 1067 - 972
8 Koret söder, tass no 3 från öst Ek 189 - 1027 - 839
9 Långhuset norr, dragband no 5 från väst Fur 66 -
10 Långhuset norr, drag band no 2 från väst Fur 60 -
11 Koret norr, remstycke Ek 100 - 1050 - 951

Kommentar: Yttersta årsringen i prov no 2, 4 och 6 har växt under hela växtsäsongen ut. Trädfällning har skett under vinterhalvåret 1092 - 1093.

Inga av de undersökta virkena har märken som tyder på att de haft en tidigare användning.

Prov no 4: Talet 14 betyder antalet årsringar i savved, V = vankant

För placering i tid av Göteve kyrka in bland stenkyrkor, se A. Bråthen, Dated wood from Gotland and the diocese of Skara.

De romanska stenkyrkorna byggdes i Götaland under 1100-talet. Den tidigast kända är Herrestad i Östergötland, 1110-talet. Tidiga är Garde på Gotland, 1125 och Kungslena i Skara stift c:a 1120. På danskt område finns tidigare kyrkor, två stenkyrkor i Ribe anlades mycket tidigt, vilket arkeologiska grävningar i deras ruiner visar. Dalby kyrka utanför Lund anlades 1072 av Sven Estridson.

Eriksberg kyrka, som ligger c:a 20 km söder om Göteve, har också tunnvalv, men takets byggnadskonstruktion är helt annorlunda.

Eriksberg kyrka uppfördes cirka 1153.

Mätvärden från prov no 11 bifogas för eventuell kontroll av att dateringen är korrekt. Det bör observeras att i provet finns endast kärnved.

2. Juli 1999
Alf Bråthen