Braathen Dendrokronologiska Undersökningar

Lunnevägen 2,   SE-46144 Trollhättan,   Sweden
Tel.: +46 520 19546   Mobile: +46 704 540 331
alf@alfdendro.se

Kestad kyrka

Kestad kyrka söder om Kinnekulle ligger alldeles invid en större lantgård i ett jordbruksdistrikt. Av den ursprungliga byggnaden återstår endast långhuset. Det är uppfört av tuktad sandsten utan markerad sockel. Stora delar av den ursprungliga takkonstruktionen finns kvar och är i gott skick.

De yttre remstyckena av ek daterar långhuset. I den östra ändan av det södra remstycket har barken rivits av utan skada i träet från eggverktyg. Just denna yta var inte åtkomlig för borrprov. Provet togs strax bredvid där endast en årsring hade avlägsnats eller skadats. Den yttersta årsringen i provet har växt år 1130, en årsring saknas, och kyrkan bör ha stått färdig för invigning 1132. Dateringen har betydelse i studiet av den epok då romanska kyrkor byggdes.