Braathen Dendrokronologiska Undersökningar

Lunnevägen 2,   SE-46144 Trollhättan,   Sweden
Tel.: +46 520 19546   Mobile: +46 704 540 331
alf@alfdendro.se

Fyra kyrkor i Skara stift

Undertecknad har tidigare publicerat datering av virken i ett antal medeltida kyrkor i Skara Stift. Dateringarna hittas lättast i 'Dated wood from Gotland and the diocese of Skara' Hikuin förlag Moesgård Danmark. Sedan denna publicering har jag undersökt virken i följande kyrkor inom Skara Stift: Husaby, Gökhem, Göteve och Kestad.

Respektive församlingar har erhållit dateringsrapporter med bifogade mätvärdestabeller, vars dateringar via internet lätt kan kontrolleras hos någon oberoende dendrokronologisk forskningsinstitution, t.ex. vid Univ. of Arizona, Tucson. Mina dateringsrapporter gällande de fyra kyrkorna är hittills naturligtvis okända för forskare eftersom rapporterna endast har överflyttats från mig till pärmar i respektive lokala förvaltningsexpeditioner. Motiveringen för att jag skriver denna artikel är att dateringarna lättare skall bli nåbara för intresserade.

Bråthen Dendrokronologiska Undersökningar
Alf Bråthen