Braathen Dendrokronologiska Undersökningar

Lunnevägen 2,   SE-46144 Trollhättan,   Sweden
Tel.: +46 520 19546   Mobile: +46 704 540 331
alf@alfdendro.se

Göteve kyrka

Göteve kyrka ligger c:a 15 km söder om Falköping.

Datering visar att den hör till de tidigt uppförda stenkyrkorna. Detta kan motivera ett närmare studium av kyrkans geografiska läge. Här nämnes endast att Falköpingsbygden har ovanligt många fornlämningar, som även innefattar järnåldern. Göte Ve betyder Götarnas heliga plats.

Koret har absid och tunnvalv. Strukturen ovanvalvs tyder på att valvet tillkommit samtidigt med yttermurarna. Dessa liksom murarna i långhuset är uppförda i skalmursteknik utan markerad sockel. Långhuset är sekundärt förlängt västerut. Den östra delen är samtida med stenkyrkans anläggning. Virkets noggranna bearbetning, dock utan dekor, samt bindbjälkarnas grova dimensioner tyder på att strävor och bjälkar var avsedda att synas nerifrån.

En bindbjälke, fur med vankant i långhuset samt två liggande stöd, ek med vankant i koret har samma dateringar i sina yttersta årsringar. Dessa är daterade 1092. Byggnaden bör ha stått färdig för invigning hösten 1093.