Braathen Dendrokronologiska Undersökningar

Lunnevägen 2,   SE-46144 Trollhättan,   Sweden
Tel.: +46 520 19546   Mobile: +46 704 540 331
alf@alfdendro.se

Braathen Dendrokronologiska Undersökningar daterar objekt av ek inom tidsområdet från nutid till 300-talet A.D. och objekt av fur från nutid till 700-talets senare hälft.

Dateringen sker med hjälp av dendrokronologi. Dendrokronologi är en metod att datera trä med hjälp av träets årsringar. Bredden på träets årsringar varierar år från år beroende på klimatet, främst beroende på temperaturen under växtsäsongen.

Verksamheten startade i Aug. 1973 i nära samarbete med det vetenskapliga projektet Lödöseutgrävningar och Riksantikvarieämbetet. Uppskattningsvis 10000 undersökta träprov finns registrerade.

Kontinuerligt samarbete sker med arkitekter, byggnadsvårdande företag och enskilda tjänstemän inom Riksantikvarieämbetets verksamhetsområde.

Braathen Dendrokronologiska Undersökningars dateringsverksamhet sker liksom motsvarande verksamhet i Uppsala helt utan bidrag från skattemedel, men kostnaden för beställaren är ändå låg. Rådgivning sker helt gratis.

Historia Ringen
[ Gå med | Medlemmar | Slumpmässig Sida |
<< Föregående
| Nästa >> ]
www.braathen.com